https://www.high-endrolex.com/22https://www.high-endrolex.com/22 Jak můžete pomoci | Příběh Maxíka

Jak můžete pomoci

Transparentní účet

Podpořit můžete zasláním libovolné částky na níže uvedené účty. Není nutné zadávat variabilní symbol. Účet je zřízen na náš spolek.

Účty jsou vedené u: Fio banka, a.s., Milennium Plaza, V celnici 10, 117 21, Praha 1

Transparentní účet v Kč:

2801772333 / 2010

IBAN: CZ6520100000002801772333

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Stav účtu zjistíte zde

Transparentní účet v EUR:

2401772334 / 2010

IBAN: CZ5620100000002401772334

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Stav účtu zjistíte zde

Transparentní účet v USD:

2701772336 / 2010

IBAN: CZ3720100000002701772336

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Stav účtu zjistíte zde

Poplatek za příchozí platbu bance je 5 USD.

Sbírku organizuje:

S Maxíkem v boji proti SMA z.s.

IČO: 08932841

sídlem: Stádlo 368/27, Ostrava-Krásné Pole, 72526

Spisová značka: L 19083 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sbírkové povolení: Č.j. MSK 30447/2020-schváleno od 1.3.2020 na dobu neurčitou

Účel sbírky: "Sbírka je určena na podporu Maxmiliána M., který od svého narození trpí nevyléčitelnou nemocí, spinální svalovou atrofií. Výtěžek půjde na zajištění léků a léčiv, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a na následné náklady spojené s jejich aplikací. Dále na nákup podpůrných prostředků, které povedou ke zlepšení kvality jeho života, konkrétně na zajištění kompenzačních pomůcek, rehabilitačních pomůcek a na samotné rehabilitace, dále na úhradu osobní asistence. Z výtěžku sbírky mohou být podporovány i jiné děti a osoby trpící spinální svalovou atrofií."

Všechny dary do sbírky jsou odčitatelná položka od základu daně. Potvrzení o příjetí daru k daňovému odpočtu Vám na požádání vystavíme. Stáhněte si prosím dokument, vyplňte pouze červeně označený text, ponechte ve formátu Word a zašlete jej k nám na email darypromaxika@seznam.cz k potvrzení

potvrzeni-o-daru-vzor.docx docx, 26 KB